Month: September 2011

Obrim la porta a la rehabilitació: campanya de la Taula de Participació Social

Posted by – 28 September, 2011

La Taula de Participació Social (TPS) és l’òrgan d’intermediació entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i les entitats de voluntariat i entitats col·laboradores amb aquest.

Aquestes entitats porten a terme programes d’atenció, rehabilitació i reinserció amb les persones que estan sotmeses a una condemna penal a Catalunya.

La TPS ha iniciat una campanya per promoure la conscienciació de la societat cap a la necessitat i beneficis que suposa la feina orientada a la rehabilitació. Aquí es pot llegir la nota de premsa on s’afirma que la rehabilitació és el millor camí cap a la seguretat ciutadana i el que menys cost econòmic i social té.

Els següents són els dos vídeos de la campanya: